Reserveren

Reserveren

Lees onderstaande punten alvorens het programma te gebruiken en pas ze toe.

  • Enkel leden van de Krikskens Golf Club kunnen inloggen.
  • Je kan uitsluitend voor jezelf reserveren.
  • Reserveren is een verplichting !
  • Uw echtgeno(o)t(e) / partner / vrienden dienen dus elk apart te boeken. Spreek dit met elkaar af of doe dit onmiddellijk via de smartphones.
  • Je kan “Gasten” uitnodigen. Dit zijn geen leden maar greenfee spelers. Zie de pagina’s op deze website: Golfclub – Bezoekers – Greenfee 2020.
  • De namen van deze greenfee spelers moet je doorgeven aan Ivo Van de Ven
  • Kan je op het gereserveerde tijdstip niet komen, verwijder dan tijdig je naam zodat je plaats maakt in de kalender.
  • Lees ook de “Handleiding” op de sub pagina van deze website.